OSLO, Norge, 4 juli 2016 /PRNewswire/ — Tjuefem av verdens ledere, deriblant to tidligere regjeringssjefer, vil møtes i Oslo i dag for å vurdere viktige, nye anbefalinger for finansiering av global utdanning, og for å oppnå inklusiv og likeverdig kalitetsutdanning for alle.

Den internasjonale kommisjonen for finansiering av globale utdanningsmuligheter, eller Utdanningskommisjonen, ledes av Storbritannias tidligere statsminister og FNs spesialutsending, Gordon Brown, sammen med Norges statsminister, Erna Solberg, og presidentene for Malawi, Indonesia og Chile som i tillegg til UNESCOs generaldirektør skal sluttføre anbefalinger forut for sin presentesjon til FNs generalsekretær, Ban Ki-moon, i september under generalforsamlingen i New York. Generalsekretærem vil motta kommisjonens anbefalinger og ta aksjon i henhold til dem.

Kommisjonens arbeide blir nøye fulgt rundt omkring i verden, og de lederne som treffes i Oslo er fullstendig klar over utfordringens størrelse. Nye ferdigheter vil være påkrevet med de radikale endringene som  teknologi, massiv urbanisering, den globale mobiliteten av arbeidskraft og globalisering av handel og tjenester, massemigrasjon og økning i klimaskapte naturkatastrofer kommer til å bety, i tillegg til en evne til å omfavne endringer – ferdigheter som kun kan møtes med skikkelig utdanning. Med den globale investeringen i helsetjenester siden 2008, har utdanningsbudjettene blitt tilsvarende redusert. Kommisjonærene mener at deres anbefalinger vil være avgjørende for å bidra til gjøre utdanning til den globale prioriteten som den trenger å være.

Norges statsminister, Erna Solberg, uttalte: “Det er kanskje en skremmende utfordring å nå alle barn og ungdom med en utdanning av kvalitet, men vi kan gjøre betydelig fremgang hvis beslutningstakerne gjør sin del sammen med lærerforbund, internasjonale organisasjoner, den private sektor, sivilsamfunnene og andre. Det å investere i utdanning betyr å investere i samfunnet i sin helhet. Hvis vi setter utdanning som nummer 1, vil våre globale samfunn høste betydelig gevinst med hensyn til utvikling og velstand.”

Gordon Brown la til: “FN og verdens barn er dypt takknemlig til den norske regjering og deres engasjement og støtte  til utdanningskommisjonen. Oslo-møtet gir oss anledning til å komme overens om et nytt rammeverk for finansiering av global utdanning slik at vi kan møte de ambisiøse bærekraftige utdanningsmålene for utdanning. Verdens barn stoler på oss og vi kan ikke skuffe dem.”

FNs generalsekretær, Ban Ki-moon, sa: “Den internasjonale kommisjonen for finansiering av global utdanning vil bety løsninger for mobilisering av de ressursene som trenges. Jeg ser frem til en kartlegging fra kommisjonen basert på nytenkende, bærekraftige og praktiske løsninger slik at livslang utdanning og opplæring for alle kan skje uten hindringer.”

KONTAKT: Reid Lidow, +1-212-843-0368, rlidow@educationcommission.org

Download PDF