Sommeren 2015 tok statsminister Erna Solberg, sammen med presidentene i Malawi, Indonesia og Chile og generaldirektøren i Unesco, initiativ til å få nedsatt en utdanningskommisjon under ledelse av FNs spesialutsending for utdanning, Gordon Brown.

Søndag 18. september, ett år etter, overleveres kommisjonens rapport til FNs generalsekretær.

Click here to continue reading this post by Commissioner Kristin Clemet.